Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina’s zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
De eigenaars van ‘Domaine de Facaud’ aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik van, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De eigenaars van ‘Domaine de Facaud’ behouden zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van de eigenaars van ‘Domaine de Facaud’. In geval van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaars van ‘Domaine de Facaud’ vereist.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. Hierover hebben de eigenaars van ‘Domaine de Facaud’ geen controle. De eigenaars van ‘Domaine de Facaud’ zijn daar niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.