In maart 2015 hebben we een fokkerij van Gasconne koeien opgezet. We hebben 14 vaarzen aangekocht, klaar om geïnsemineerd te worden. We hebben besloten om samen te werken met de Groupe Gascon, een organisatie die streeft naar het behoud van het Gascon-ras en de rol van fokvereniging op zich neemt.

Al onze vaarzen zijn op tweejarige leeftijd beoordeeld en voorlopig ingeschreven in het herd-book. Op vijfjarige leeftijd worden ze nog een keer beoordeeld en dan kunnen ze definitief ingeschreven worden. In de tussentijd gaan we met de dames fokken.

In eerste instantie werken we met inseminatie: we willen eerst het ras wat beter leren kennen voordat we een stier kopen. Maar met inseminatie kun je ook een duidelijker fokprogramma opzetten. De goedgekeurde stieren hebben allemaal diverse kwaliteiten waarmee je je foklijn kunt verbeteren. De kalveren blijven minstens een half jaar bij de moeder - in de wei uiteraard. Daarna worden ze gescheiden van de moeder en beoordeeld. De beste stierkalveren mogen blijven, de stierkalveren van mindere kwaliteit gaan naar de slacht. Alle vrouwelijke kalveren groeien ook verder op, tot ze minstens twee jaar zijn. Daarna laten we ze weer beoordelen en vervolgens worden ze verkocht. Als er een pink van hele goede kwaliteit tussen zit, dan houden we haar om zelf verder met haar te fokken.

Dus aan de ene kant gaan we vlees produceren - op een natuurlijke manier - en aan de andere kant willen we bijdragen aan het behoud van het ras Gasconne door de dieren die voldoen aan (zinvolle) raskenmerken op te laten groeien. De raskenmerken zijn gebaseerd op kwaliteiten die een koe de beste overlevingskans biedt. Bijvoorbeeld de hoorns moeten ze houden: als we op gegeven moment deel uitmaken van een klein ‘elite’ circuit en onze koeien naar de 'estives' (de hooggelegen weides in de Pyreneeën) mogen brengen, moeten ze in grote kuddes onder hoede van een herder, behoorlijk zelfstandig overleven. Gieren en beren, alles kan op hun weg komen en om zich te verdedigen zijn hun hoorns onmisbaar. Eén van de raskenmerken die positief wordt beoordeeld is dus een bepaalde stand van de hoorns, ideaal voor de verdediging. Een ander voorbeeld van een kenmerk is een brede neus/mond; daarmee kunnen ze per hap meer gras opnemen dan een koe met een smalle neus en zo krijgen ze dus in dezelfde tijd meer voeding binnen dan een koe met een smalle neus.

Door het werken met goedgekeurde stieren kun je dus deze kenmerken proberen te verbeteren. De Groupe Gascon biedt enorm veel mogelijkheden om vervolgens ook met de vaarzen of de koeien naar keuringen te gaan. Er bestaan diverse cursussen om je dieren daarop voor te bereiden.

We gaan ons er voor inzetten om de komende jaren een mooie fokkerij op te zetten met gezonde en gelukkige dieren.

In samenwerking met de Groupe Gascon hebben we een mooie kudde samengesteld.