Algemene voorwaarden

Wanneer men een boeking bij ons doet, gaat men automatisch akkoord met onze algemene- en annulerings-voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Bij aankomst op Domaine de Facaud kunnen wij u vragen deze voorwaarden ter kennisname te ondertekenen.

1. Al onze reizen dienen betaald te worden als in de reisbevestiging omschreven. Bij de betaling dient de datum van het arrangement en de naam en het adres als referentie vermeld te worden.

2. Door doen van uw aanbetaling geeft u aan akkoord te gaan met onze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder u daar van te voren van op de hoogte te brengen. Deze voorwaarden en aanpassingen zijn van toepassing op alle reeds gemaakte reserveringen, al of niet (of deels) betaald, en reserveringen die in de toekomst nog gedaan worden.

3. Als u het bedrag voor uw reis geheel of gedeeltelijk niet op tijd betaalt, bent u aan ons een nalatigheidsrente van 1,5% per maand over het niet op tijd betaalde bedrag verschuldigd. Daarnaast dient u ons alle kosten te vergoeden, die wij in of buiten rechte maken ter incasso van onze vordering op u.

4. Indien u na aanmaning nalaat om binnen de u gestelde termijn het verschuldigde alsnog volledig te voldoen, zijn wij gerechtigd om alle met u gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, en zonder zelf tot enige schadevergoeding aan u gehouden te zijn.

5.Wij behouden ons het recht voor het programma aan te passen in geval van overmacht of klimaatomstandigheden. Gezien de verwachting dat een groot deel van onze gasten met het vliegtuig zal komen, kunnen we de aanvangsdata aanpassen als de vliegdata van de meest belangrijke luchtvaartmaatschappij(en) veranderen. Bij aanpassingen na aanvang van de reis zorgt de organisatie voor een waardige alternatieve invulling. De klant heeft in dat geval geen recht op teruggave van (een deel van) het betaalde bedrag en kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

6.Paardrijden is een sport die risico's met zich meebrengt. Door doen van een aanbetaling voor een paardrijvakantie uit ons aanbod of het ondertekenen van deze voorwaarden, geeft u aan akkoord te gaan met onze voorwaarden en de bij het paardrijden horende risico’s te aanvaarden. Voor ruiters jonger dan 18 jaar kunnen wij de ouders of voogd vragen deze voorwaarden voor kennisname te tekenen. Uiteraard doen wij ons uiterste best de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

6.1 Veiligheid voor onze ruiters: Ruiters zijn verplicht tijdens de ritten een cap/helm te dragen. De ruiter voorziet zelf in een goedgekeurde en passende cap. Een body-protector wordt aanbevolen. Ruiters jonger dan 16 jaar mogen mee onder begeleiding- én op verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Onze ritten zijn niet geschikt voor beginners, maar bedoeld voor ruiters die half- tot vergevorderd zijn. Met moet de drie gangen (stap, draf en galop) op een juiste manier beheersen zonder het paard te hinderen in zijn bewegingen. Wij hebben te allen tijde het recht de tochten te annuleren indien een deelnemer een gevaar vormt voor zichzelf of mede ruiters, bijvoorbeeld bij onvoldoende rijervaring of respectloos rijden ten opzichte van het paard en/of mederuiters. De deelnemer verklaart geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben en over een goede gezondheid te beschikken.

6.2 Aansprakelijkheid: Deelname aan het aanbod van wandel- of paardrijvakanties via Domaine de Facaud is volledig op eigen risico. De eigenaren, begeleiding, medewerkers en/of stagiaires kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan onze arrangementen. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in het aanbod, ontstaan door natuurlijke elementen, als gevolg van de weersomstandigheden, of door menselijk ingrijpen. Deelname aan ons aanbod van vakantie en diensten is voor eigen risico.

6.3 Verzekering: De wandelaar of ruiter draagt zelf zorg voor de juiste verzekering en is in ieder geval WA-verzekerd. Over het algemeen geldt dat u een speciale reisverzekering voor risicovolle sporten nodig heeft als u tijdens uw reis een sport of activiteit gaat beoefenen die extra risico's met zich meebrengt. Door sommige reisverzekeraars wordt paardrijden gezien als “risicosport”, vermeldt dus bij het afsluiten van een reisverzekering dat het om een paardrijvakantie gaat.

7.De relatie tussen u en ons wordt beheerst door Frans recht. In geval van geschil met betrekking tot een reservering, de uitvoering of de interpretatie van de reserveringsovereenkomst, zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Carcassonne bevoegd zijn.


Annuleringsvoorwaarden

We raden iedereen aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Veel mensen hebben een doorlopende reis- en annuleringsverzekering, maar u kunt deze ook eenmalig afsluiten bij uw eigen verzekeraar, of bij Touring in België en de ANWB in Nederland. Indien nodig, mailen we u hiervoor een speciaal reserveringsbewijs en/of factuur met de omschrijving van de reis.

1.Wanneer u een reis annuleert dient u dit schriftelijk te doen. Vanaf het moment dat wij de aanbetaling hebben ontvangen, worden er kosten voor de annulering in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de tijd tussen het moment van annuleren en de afreisdatum (zie art. 2). De reden van annuleren is niet van invloed op de annuleringskosten.

2.Annuleringskosten:Tot 8 weken voor vertrek 120 euro per persoon voor een weekend, 150 euro per persoon voor een paardrijminitrip, 225 euro per persoon voor een weekarrangement, 185 euro voor de paardrijweek met jongvolwassenen en 300 euro per persoon voor de meerdaagse paardrijtrektocht.
Van 8 weken tot 30 dagen voor vertrek per persoon: 75% van de totale reissom. Van 29 dagen tot 10 dagen voor vertrek per persoon: 90% van de totale reissom. Vanaf 9 dagen voor vertrek per persoon: de volledige reissom.

3.Indien u een reis- of annuleringsverzekering heeft, sturen wij u een annuleringsnota toe. Hierop staan vermeld de annuleringskosten die u verschuldigd bent en eventueel kunt declareren bij uw annuleringsverzekering.

4. In geval van annulering van onze kant, voorafgaande aan de reis, van opties, of boeking waarvan een gedeelte of het volledige bedrag al betaald is door de klant, door overmacht, weersomstandigheden of de beëindiging van onze activiteiten, heeft de klant recht op terugbetaling van het/de reeds betaalde bedrag/bedragen, tenzij de annuleringsverzekering van de klant de annuleringskosten vergoedt of indien er een andere regeling kan worden getroffen. Wij vergoeden echter geen extra kosten en de klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
LET OP:
Door de huidige coronacrisis, is een bijzondere situatie ontstaan. Om de toeristische sector te beschermen, heeft Frankrijk een aangepaste wet aangenomen. Die houdt in dat reisaanbieders zoals wij, die de aangeboden vakantie moeten annuleren vanwege de huidige epidemie, hun klanten een voucher mogen aanbieden ter waarde van de gedane (aan)betaling. Deze voucher blijft 18 maanden geldig. De bedoeling is dan om binnen die 18 maanden een nieuwe datum te vinden waarvoor de gedane (aan)betaling geldig blijft. Als dat niet lukt, dan moeten wij ten laatste aan het einde van de geldigheidsperiode van de voucher de (aan)betaling terugbetalen aan de klant.

 

(Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 juni 2022 uur)